Sắp tết rồi...
Chỉ còn...
%D
ngày
%H
giờ
%M
phút
%S
giây

Kinh Sám Hối Sáu Căn tiêu trừ Nghiệp chướng

24/11/2020 14:16

Kinh sám hối sáu căn là sáng tạo pháp sám hối để ngay trong cuộc sống hằng ngày ứng dụng tu hành thực tế mà từ trước đến nay ít ai để ý. Bởi vì, sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là chỗ mỗi người hằng ngày sống, nếu sám hối chỗ này rất thực tế gần gũi, chính xác với chúng ta nhất. Vậy chi tiết bài Kinh Sám Hối Sáu Căn như thế nào? Hãy cùng Ngaytot.org tìm hiểu

tung kinh sam hoi sau can

kinh sam hoi 6 can

kinh sam hoi 6 can

kinh sam hoi 6 can

kinh sam hoi 6 can

kinh sam hoi 6 can

kinh sam hoi 6 can

kinh sam hoi 6 can

kinh sam hoi 6 can

kinh sam hoi 6 can

kinh sam hoi 6 can

kinh sam hoi 6 can

kinh sam hoi 6 can

 

kinh sam hoi 6 can

kinh sam hoi 6 can

kinh sam hoi 6 can

kinh sam hoi 6 can

kinh sam hoi 6 can

kinh sam hoi 6 can

kinh sam hoi 6 can

kinh sam hoi 6 can

kinh sam hoi 6 can

 Pháp sám hối sáu căn này nhắc mọi người khéo thức tỉnh trở về chỗ thấy, nghe, hiểu biết hàng ngày ngay nơi sáu căn. Bởi vì mê cũng từ sáu căn dẫn ra sáu trần rồi tạo nghiệp sanh tử luân hồi, bây giờ cũng phải từ sáu căn đó mà trở về, cho nên sám hối là nhắc, là ăn năn hối lỗi để trở về bản tâm chân thật.

Ngaytot.org tổng hợp