Sắp tết rồi...
Chỉ còn...
%D
ngày
%H
giờ
%M
phút
%S
giây

Tuổi Thìn

Xem tử vi 2021 tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 - Nữ mạng

Xem tử vi 2021 tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 - Nữ mạng

Nữ Bính Thìn sinh năm 1976 năm nay đã 46 tuổi (kể cả tuổi mụ). Tử vi năm 2021 cho thấy năm nay tương khắc với năm Sửu. Hãy cùng Ngaytot.org xem ngay sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh của nữ Bính Thìn 1976, xem có phạm Thái Tuế, Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc không?

Xem tử vi 2021 tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 - Nam mạng

Xem tử vi 2021 tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 - Nam mạng

Nam Bính Thìn sinh năm 1976 năm nay đã 46 tuổi (kể cả tuổi mụ). Tử vi năm 2021 cho thấy năm nay khá trắc trở vì tương phá với Thái tuế. Hãy cùng Ngaytot.org xem ngay sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh của nam Bính Thìn 1976, xem có phạm Thái Tuế, Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc không?

Xem tử vi 2021 tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 - Nữ mạng

Xem tử vi 2021 tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 - Nữ mạng

Nữ Mậu Thìn sinh năm 1988 năm nay đã 34 tuổi (kể cả tuổi mụ). Tử vi năm 2021 cho thấy năm nay là một năm có nhiều cạnh tranh trong công việc, căng thẳng về tài chính. Hãy cùng Ngaytot.org xem ngay sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh của nữ Mậu Thìn 1988, xem có phạm Thái Tuế, Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc không?

Xem tử vi 2021 tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 - Nam mạng

Xem tử vi 2021 tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 - Nam mạng

Nam Mậu Thìn sinh năm 1988 năm nay đã 34 tuổi (kể cả tuổi mụ). Tử vi năm 2021 cho thấy năm nay phạm Thái Tuế nhưng lại có Thái Âm trợ lực. Hãy cùng Ngaytot.org xem ngay sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh của nam Mậu Thìn 1988, xem có phạm Thái Tuế, Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc không?

Xem tử vi 2021 tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 - Nữ mạng

Xem tử vi 2021 tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 - Nữ mạng

Nữ Canh Thìn sinh năm 2000 năm nay đã 22 tuổi (kể cả tuổi mụ). Tử vi năm 2021 cho thấy năm nay phạm Phá Thái tuế nên nhìn chung vận mệnh sẽ có những biến đổi nhất định. Hãy cùng Ngaytot.org xem ngay sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh của nữ Canh Thìn 2000, xem có phạm Thái Tuế, Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc không?

Xem tử vi 2021 tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 - Nam mạng

Xem tử vi 2021 tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 - Nam mạng

Nam Canh Thìn sinh năm 2000 năm nay đã 22 tuổi (kể cả tuổi mụ). Tử vi năm 2021 cho thấy năm nay bị Quán Tác hung tinh tạo áp lực, vận thế sẽ gặp nhiều điều không thuận. Hãy cùng Ngaytot.org xem ngay sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh của nam Canh Thìn 2000, xem có phạm Thái Tuế, Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc không?