Sắp tết rồi...
Chỉ còn...
%D
ngày
%H
giờ
%M
phút
%S
giây

Đạo gia

Bản chân kinh về Đức Hồng Quân Lão tổ

Bản chân kinh về Đức Hồng Quân Lão tổ

Mùng 9, tháng 9 nguyệt lịch là ngày vía Đức Hồng Quân Lão Tổ, Đức Thái Thượng Lão Quân, vị Thầy từ bi tôn kính của muôn sinh. Ngaytot.org mời mọi người cùng xem qua bản chân kinh về Ngài: Cửu Thiên tâm kinh