Sắp tết rồi...
Chỉ còn...
%D
ngày
%H
giờ
%M
phút
%S
giây

vận hạn năm 2021

Xem tử vi 2021 tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 - Nữ mạng

Xem tử vi 2021 tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 - Nữ mạng

Nữ Mậu Ngọ sinh năm 1978 năm nay đã 44 tuổi (kể cả tuổi mụ). Tử vi năm 2021 cho thấy năm nay nữ Mậu Ngọ gặp nhiều trục trặc trong công việc. Hãy cùng Ngaytot.org xem ngay sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh của nữ Mậu Ngọ 1978, xem có phạm Thái Tuế, Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc không?

Xem tử vi 2021 tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 - Nam mạng

Xem tử vi 2021 tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 - Nam mạng

Nam Mậu Ngọ sinh năm 1978 năm nay đã 44 tuổi (kể cả tuổi mụ). Tử vi năm 2021 cho thấy năm nay nam Mậu Ngọ hung cát đan xen. Hãy cùng Ngaytot.org xem ngay sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh của nam Mậu Ngọ 1978, xem có phạm Thái Tuế, Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc không?

Xem tử vi 2021 tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 - Nữ mạng

Xem tử vi 2021 tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 - Nữ mạng

Nữ Canh Ngọ sinh năm 1990 năm nay đã tròn 20 tuổi (kể cả tuổi mụ). Tử vi năm 2021 cho thấy năm nay nữ Canh Ngọ  đón 1 năm hung cát đan xen, hung vận lấn át. Hãy cùng Ngaytot.org xem ngay sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh của nữ Canh Ngọ 1990, xem có phạm Thái Tuế, Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc không?

Xem tử vi 2021 tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 - Nam mạng

Xem tử vi 2021 tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 - Nam mạng

Nam Canh Ngọ sinh năm 1990 năm nay đã 32 tuổi (kể cả tuổi mụ). Tử vi năm 2021 cho thấy năm nay nam Canh Ngọ có hung tinh chiếu mệnh. Hãy cùng Ngaytot.org xem ngay sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh của nam Canh Ngọ 1990, xem có phạm Thái Tuế, Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc không?

Xem tử vi 2021 tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 - Nữ mạng

Xem tử vi 2021 tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 - Nữ mạng

Nữ Nhâm Ngọ sinh năm 2002 năm nay đã tròn 20 tuổi (kể cả tuổi mụ). Tử vi năm 2021 cho thấy năm nay nữ Nhâm Ngọ vận trình khá ổn định, có thêm trải nghiệm mới trong đời. Hãy cùng Ngaytot.org xem ngay sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh của nữ Nhâm Ngọ 2002, xem có phạm Thái Tuế, Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc không?

Xem tử vi 2021 tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 - Nam mạng

Xem tử vi 2021 tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 - Nam mạng

Nam Nhâm Ngọ sinh năm 2002 năm nay đã tròn 20 tuổi (kể cả tuổi mụ). Tử vi năm 2021 cho thấy năm nay nam Nhâm Ngọ sẽ phải trải qua nhiều thăng trầm. Hãy cùng Ngaytot.org xem ngay sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh của nam Nhâm Ngọ 2002, xem có phạm Thái Tuế, Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc không?