Sắp tết rồi...
Chỉ còn...
%D
ngày
%H
giờ
%M
phút
%S
giây

Thiên Mã tại Thân

Sao Thiên Mã: Phóng khoáng và uy mãnh

Sao Thiên Mã: Phóng khoáng và uy mãnh

Trong điển thư hay cổ tịch đều có nói về Thiên Mã. Cho đến sách vở hiện đại sau này cũng bình về Mã. Điển hình là phái của cụ Thiên lương. Nhưng chưa thấy ai dùng nét mực hay ngòi viết làm toát lên cái phóng khoáng uy mãnh của Thiên Mã. Làm vọng lại được tiếng hí âm vang của nó khiến người nghe hay đọc phải chăm chú.