Sắp tết rồi...
Chỉ còn...
%D
ngày
%H
giờ
%M
phút
%S
giây

12 con giáp năm 2021 bao nhiêu tuổi?

23/11/2020 23:39

Năm 2021 là năm con Trâu - Tân Sửu. Tuổi của mọi người cũng sẽ thay đổi nhưng nhiều người vẫn không biết mình năm nay bao nhiêu tuổi. Tuổi âm lịch (tuổi mụ) và tuổi dương lịch thế nào? Vì vậy Ngaytot.org sẽ thống kê lại số tuổi tử vi của 12 con giáp năm 2021, thuận tiện cho việc tra cứu năm sinh, tuổi của từng người.

12 on giap bao nhieu tuoi 2021


Người tuổi Tý (Chuột) năm nay 2021 bao nhiêu tuổi?   

 • Tuổi Giáp Tý sinh năm 1924 năm nay 97 tuổi (dương lịch), tính cả tuổi mụ là 98 tuổi.
 • Tuổi Bính Tý sinh năm 1936 năm nay 85 tuổi (dương lịch), tính cả tuổi mụ là 86 tuổi.
 • Tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 năm nay 72 tuổi (dương lịch), tính cả tuổi mụ là 74 tuổi
 • Tuổi Canh Tý sinh năm 1960 năm nay 61 tuổi (dương lịch), tính cả tuổi mụ là 62 tuổi.
 • Tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 năm nay 49 tuổi (dương lịch), tính cả tuổi mụ là 50 tuổi.
 • Tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 năm nay 37 tuổi (Dương lịch), tính cả tuổi mụ là 38 tuổi.
 • Tuổi Bính Tý sinh năm 1996 năm nay 25 tuổi (Dương lịch), tính cả tuổi mụ là 26 tuổi
 • Tuổi Mậu Tý sinh năm 2008 năm nay 13 tuổi (Dương lịch), tính cả tuổi mụ là 14 tuổi.
 • Tuổi Canh Tý sinh năm 2020 năm nay tròn 1 tuổi (Dương lịch), tính cả tuổi mụ là 2 tuổi.

Người tuổi Sửu (Trâu) năm nay 2021 bao nhiêu tuổi?

 • Sinh năm 1925 tuổi Ất Sửu sẽ thọ 96 tuổi (dương lịch) và tính cả tuổi mụ là 97 tuổi.
 • Sinh năm 1937, tuổi Đinh Sửu sẽ thọ 84 tuổi (dương lịch) và tính cả tuổi mụ là 85 tuổi.
 • Sinh năm 1949, tuổi Kỷ Sửu năm nay sẽ 72 tuổi (dương lịch) và nếu tính cả tuổi mụ là 73 tuổi.
 • Sinh năm 1961, tuổi Tân Sửu năm nay là 60 tuổi (dương lịch) và nếu tính cả tuổi mụ sẽ là 61 tuổi.
 • Sinh năm 1973, tuổi Quý Sửu năm nay đã 48 tuổi, và nếu tính cả tuổi mụ là 49 tuổi.
 • Sinh năm 1985, tuổi Ất Sửu năm nay sẽ 36 tuổi và nếu tính cả tuổi mụ sẽ là 37 tuổi.
 • Sinh năm 1997, tuổi Đinh Sửu năm nay sẽ là 24 tuổi và tính cả tuổi mụ là 25 tuổi.
 • Sinh năm 2009, tuổi Kỷ Sửu năm nay sẽ 12 tuổi và tính cả tuổi mụ là 13 tuổi

Người tuổi Dần (Hổ) năm nay 2021 bao nhiêu tuổi?

 • Người sinh năm 1914 là tuổi Giáp Dần, năm nay sẽ là 107 tuổi và nếu tính cả tuổi mụ là 108 tuổi.
 • Người sinh năm 1926 là tuổi Bính Dần, năm nay sẽ là 95 tuổi và nếu tính cả tuổi mụ là 96 tuổi.
 • Người sinh năm 1938 là tuổi Mậu Dần, năm nay sẽ 83 tuổi và nếu tính cả tuổi mụ là 84 tuổi.
 • Người sinh năm 1950 là tuổi Canh Dần, năm nay sẽ là 71 tuổi và nếu tính cả tuổi mụ sẽ là 72 tuổi.
 • Người sinh năm 1962 là tuổi Nhâm Dần, năm nay sẽ 59 tuổi, nếu tính cả tuổi mụ sẽ là 60 tuổi
 • Người sinh năm 1974 là tuổi Giáp Dần, năm nay 47 tuổi, nếu tính cả tuổi mụ sẽ 48 tuổi.
 • Người sinh năm 1986 là tuổi Bính Dần, năm nay sẽ 35 tuổi, nếu tính cả tuổi mụ là 36 tuổi.
 • Người sinh năm 1998 là tuổi Mậu Dần, năm nay sẽ 23 tuổi và nếu tính cả tuổi mụ là 24 tuổi.
 • Người sinh năm 2010 là tuổi Canh Dần, năm nay sẽ là 11 tuổi và nếu tính cả tuổi mụ là 12 tuổi

Người tuổi Mão (Mèo) năm nay 2021 bao nhiêu tuổi?

 • Người sinh năm 1927 tuổi Đinh Mão, năm nay tuổi thực là 94 tuổi, tuổi mụ là 95 tuổi.
 • Người sinh năm 1939 tuổi Kỷ Mão, năm nay tuổi thực là 82 tuổi và tuổi mụ là 83 tuổi.
 • Người sinh năm 1951 tuổi Tân Mão, năm nay tuổi thực là 70 và tuổi mụ là 71 tuổi.
 • Người sinh năm 1963 tuổi Quý Mão, năm nay tuổi thực sẽ 58 tuổi và tuổi mụ là 59 tuổi 
 • Người sinh năm 1975 tuổi Ất Mão, năm nay tuổi thực sẽ 46 tuổi và tuổi mụ là 47 tuổi.
 • Người sinh năm 1987 tuổi Đinh Mão, năm nay tuổi thực sẽ 34 tuổi và tuổi mụ là 35 tuổi.
 • Người sinh năm 1999 tuổi Kỷ Mão, năm nay tuổi thực là 22 tuổi và tuổi mụ là 23 tuổi.
 • Người sinh năm 2011 tuổi Tân Mão, năm nay sẽ tròn 10 tuổi và tuổi mụ là 11 tuổi.

Người tuổi Thìn (Rồng) năm nay 2021 bao nhiêu tuổi?

 • Người sinh năm 1928 tuổi Mậu Thìn, năm nay tuổi thực là 93 tuổi và tuổi mụ là 94 tuổi
 • Người sinh năm 1940 tuổi Canh Thìn, năm nay tuổi thực là 81 tuổi và tuổi mụ là 82 tuổi.
 • Người sinh năm 1952 tuổi Nhâm Thìn, năm nay tuổi thực là 69 tuổi, tuổi mụ là 70 tuổi.
 • Người sinh năm 1964 tuổi Giáp Thìn năm nay tuổi thực là 57 tuổi, tuổi mụ là 58 tuổi.
 • Người sinh năm 1976 tuổi Bính Thìn năm nay tuổi thực là 45 tuổi, tuổi mụ là 46 tuổi.
 • Người sinh năm 1988 tuổi Mậu Thìn, năm nay tuổi thực là 33 tuổi và tuổi mụ là 34 tuổi
 • Người sinh năm 2000 tuổi Canh Thìn, năm nay tuổi thực là 21 tuổi và tuổi mụ là 22 tuổi 
 • Người sinh năm 2012 tuổi Nhâm Thìn, năm nay tuổi thực là 9 tuổi và tuổi mụ là 10 tuổi

Người tuổi Tỵ (Rắn) năm nay 2021 bao nhiêu tuổi?

 • Người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1929 năm nay tuổi thực là 92 tuổi và tuổi mụ là 93 tuổi.
 • Người tuổi Tân Tỵ sinh năm 1941 năm nay tuổi thực là 80 tuổi và tuổi mụ là 81 tuổi.
 • Người tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 năm nay tuổi thực là 68 tuổi và tuổi mụ là 69 tuổi.
 • Người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 năm nay tuổi thực là 56 tuổi và tuổi mụ là 57 tuổi.
 • Người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 năm nay tuổi thực là 44 tuổi và tuổi mụ là 45 tuổi.
 • Người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 năm nay tuổi thực là 32 tuổi và tuổi mụ là 33 tuổi.
 • Người tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 năm nay tuổi thực là 20 tuổi và tuổi mụ là 21 tuổi.
 • Người tuổi Quý Tỵ sinh năm 2013 năm nay tuổi thực là 8 tuổi và tuổi mụ là 9 tuổi.

Người tuổi Ngọ (Ngựa) năm nay 2021 bao nhiêu tuổi?

 • Sinh năm 1930 tuổi Canh Ngọ, năm nay thọ  91 tuổi và tuổi mụ là 92 tuổi
 • Sinh năm 1942 tuổi Nhâm Ngọ, năm nay tuổi thực là 79 tuổi và tuổi mụ là 80 tuổi.
 • Sinh năm 1954 tuổi Giáp Ngọ, năm nay tuổi thực là 67 tuổi, và tuổi mụ là 68 tuổi.
 • Sinh năm 1966 tuổi Bính Ngọ, năm nay tuổi thực là 55 tuổi, và tuổi mụ là 56 tuổi.
 • Sinh năm 1978 tuổi Mậu Ngọ, năm nay tuổi thực là 43 tuổi và tuổi mụ là 44 tuổi.
 • Sinh năm 1990 tuổi Canh Ngọ, năm nay tuổi thực là 31 tuổi, và tuổi mụ là 32 tuổi.
 • Sinh năm 2002, tuổi Nhâm Ngọ năm nay tuổi thực là 19 tuổi và tuổi mụ là 20 tuổi
 • Sinh năm 2014 tuổi Giáp Ngọ, năm nay tuổi thực là tròn 7 tuổi và tuổi mụ là 8 tuổi.

Người tuổi Mùi (Dê) năm nay 2021 bao nhiêu tuổi?

 • Người sinh năm 1931 tuổi Tân Mùi năm nay thọ 90 tuổi, tuổi mụ là 91 tuổi.
 • Người sinh năm 1943 tuổi Quý Mùi năm nay tuổi thực là 78 tuổi, tuổi mụ là 79 tuổi.
 • Người sinh năm 1955 tuổi Ất Mùi năm nay tuổi thực là 66 tuổi, tuổi mụ là 67 tuổi.
 • Người sinh năm 1967 tuổi Đinh Mùi năm nay tuổi thực là 54 tuổi, tuổi mụ là 55 tuổi.
 • Người sinh năm 1979 tuổi Kỷ Mùi năm nay tuổi thực là 42 tuổi, tuổi mụ là 43 tuổi.
 • Người sinh năm 1991 tuổi Tân Mùi năm nay tuổi thực là 30 tuổi, tuổi mụ là 31 tuổi.
 • Người sinh năm 2003 tuổi Quý Mùi năm nay tuổi thực là 18 tuổi, tuổi mụ là 19 tuổi.
 • Người sinh năm 2015 tuổi Ất Mùi năm nay tuổi thực là 6 tuổi, tuổi mụ là 7 tuổi.

Người tuổi Thân (Khỉ) năm nay 2021 bao nhiêu tuổi?

 • Người sinh năm 1932 Tuổi Nhâm Thân, năm nay thọ 89 tuổi, tuổi mụ là 90 tuổi.
 • Người sinh năm 1944 tuổi Giáp Thân, năm nay thọ 77 tuổi, tuổi mụ là 78 ​​tuổi.
 • Người sinh năm 1956 tuổi Bính Thân, năm nay tuổi thực là 65 tuổi, tuổi mụ là 66 tuổi
 • Người sinh năm 1968 tuổi Mậu Thân, năm nay tuổi thực là 53 tuổi, tuổi mụ là 54 tuổi
 • Người sinh năm 1980 tuổi Canh Thân, năm nay tuổi thực là 41 tuổi, tuổi mụ là 42 tuổi
 • Người sinh năm 1992 tuổi Nhâm Thân năm nay tuổi thực là 29 tuổi, tuổi mụ là 30 tuổi.
 • Người sinh năm 2004 tuổi Giáp Thân, năm nay tuổi thực là 17 tuổi, tuổi mụ là 18 tuổi
 • Người sinh năm 2016 tuổi Bính Thân sẽ tròn 5 tuổi, tuổi mụ là 6 tuổi.

Người tuổi Dậu (Gà) năm nay 2021 bao nhiêu tuổi?

 • Tuổi Quý Dậu sinh năm 1933 năm nay thọ 88 tuổi, tuổi mụ là 89 tuổi.
 • Tuổi Ất Dậu sinh năm 1945  năm nay thọ 76 tuổi, tuổi mụ là 77 tuổi.
 • Tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 năm nay sẽ 64 tuổi, tuổi mụ là 65 tuổi.
 • Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 năm nay sẽ 52 tuổi, tuổi mụ là 53 tuổi.
 • Tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 năm nay sẽ 40 tuổi, tuổi mụ là 41 tuổi.
 • Tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 năm nay sẽ 28 tuổi, tuổi mụ là 29 tuổi.
 • Tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 năm nay sẽ 16 tuổi, tuổi mụ là 17 tuổi.
 • Tuổi Đinh Dậu sinh năm 2017 năm nay tròn 4 tuổi, tuổi mụ là 5 tuổi.

Người tuổi Tuất (Chó) năm nay 2021 bao nhiêu tuổi?

 • Người sinh năm 1934 Giáp Tuất năm nay thọ 87 tuổi, tuổi mụ là  88 tuổi.
 • Người sinh năm 1946 Bính Tuất năm nay sẽ là 75 tuổi, tuổi mụ là 76 tuổi.
 • Người sinh năm 1958 Mậu Tuất năm nay sẽ 63 tuổi, tuổi mụ là 64 tuổi.
 • Người sinh năm 1970 Canh Tuất năm nay sẽ là 51, tuổi mụ là 52 tuổi.
 • Người sinh năm 1982 Nhâm Tuất năm nay sẽ 39 tuổi, tuổi mụ là 40 tuổi.
 • Người sinh năm 1994 Giáp Tuất năm nay sẽ là 27 tuổi, tuổi mụ là 28 tuổi.
 • Người sinh năm 2006 Bính Tuất năm nay sẽ là 15 tuổi, tuổi mụ là 16 tuổi.
 • Người sinh năm 2018 Mậu Tuất năm nay sẽ là 3 tuổi, tuổi mụ là 4 tuổi.

Người tuổi Hợi (Lợn) năm nay 2021 bao nhiêu tuổi?

 • Người sinh năm 1935 Ất Hợi năm nay thọ 86 tuổi, tuổi mụ là 87 tuổi.
 • Người sinh năm 1947 Đinh Hợi năm nay sẽ là 74 tuổi, tuổi mụ là 75 tuổi.
 • Người sinh năm 1959 Kỷ Hợi năm nay sẽ là 62 tuổi, tuổi mụ là 63 tuổi.
 • Người sinh năm 1971 Tân Hợi năm nay sẽ 50 tuổi, tuổi mụ là 51 tuổi.
 • Người sinh năm 1983 Quý Hợi năm nay sẽ 38 tuổi, tuổi mụ là 39 tuổi.
 • Người sinh năm 1995 Ất Hợi năm nay sẽ là 26 tuổi, tuổi mụ là 27 tuổi.
 • Người sinh năm 2007 Đinh Hợi năm nay sẽ là 14 tuổi, tuổi mụ là 15 tuổi.
 • Người sinh năm 2019 Kỷ Hợi năm nay sẽ là 2 tuổi, tuổi mụ là 3 tuổi.